11

Ανταλλακτικά

τροχός αλυσίδας

κύλινδρος

χύσιμο

τροχός αλυσίδας 2

άξονας

οδοντωτός τροχός