11

Ιστορία

 • Runjin was approved as global supplier by Unilever. Our business has reached their Indonesia, Philippine, Australia, South Africa market. And we are keeping an increasing trend on business opportunities. This is a significant milestone for market customers approval.
  2019
  Η Runjin εγκρίθηκε ως παγκόσμιος προμηθευτής από την Unilever. Η επιχείρησή μας έχει φτάσει στην αγορά Ινδονησίας, Φιλιππίνων, Αυστραλίας, Νότιας Αφρικής. Και διατηρούμε μια αυξανόμενη τάση στις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την έγκριση των πελατών της αγοράς.
 • Runchen established branch office in Taizhou city titled as Taizhou Runjin Machinery Co., Ltd. Runjin Machinery Co., Ltd owns a 4000m2 plant, 60 employees including 15 technicians who are very professional and experienced in machine field.
  2016
  Η Runchen ίδρυσε υποκατάστημα στην πόλη Taizhou με τίτλο Taizhou Runjin Machinery Co., Ltd. Η Runjin Machinery Co., Ltd διαθέτει εργοστάσιο 4000m2, 60 υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένων 15 τεχνικών που είναι πολύ επαγγελματικοί και έμπειροι στον τομέα των μηχανημάτων.
 • Runchen researched and developed a variety of high-efficiency ice cream equipment, which had been recognized by many customers and get more popular around world.
  2012
  Η Runchen ερεύνησε και ανέπτυξε μια ποικιλία εξοπλισμού παγωτού υψηλής απόδοσης, που είχε αναγνωριστεί από πολλούς πελάτες και έγινε πιο δημοφιλής σε όλο τον κόσμο.
 • We have developed customers on Chile, Australia, Dubai, Mexico, Southeast Asia market. In order to meet strictly requirements in food industry, we set a high international standard about our equipment. All our electrical components and main parts are matched with well-known brand, like Siemens, Bonfiglioli, Schneider, etc.
  2010
  Έχουμε αναπτύξει πελάτες στην αγορά της Χιλής, της Αυστραλίας, του Ντουμπάι, του Μεξικού, της Νοτιοανατολικής Ασίας. Προκειμένου να πληρούνται αυστηρά οι απαιτήσεις στη βιομηχανία τροφίμων, θέτουμε ένα υψηλό διεθνές πρότυπο σχετικά με τον εξοπλισμό μας. Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και τα κύρια μέρη μας συνδυάζονται με μια γνωστή μάρκα, όπως η Siemens, η Bonfiglioli, η Schneider κ.λπ.
 • After years of domestic market experience and more reliable relationship built, Renchen started spreading business toward worldwide.
  2006
  Μετά από χρόνια εμπειρίας στην εγχώρια αγορά και πιο αξιόπιστων σχέσεων, η Renchen άρχισε να διαδίδει επιχειρήσεις προς όλο τον κόσμο.
 • The introduction of new development Ice cream formula breaks traditional type and achieves brilliant achievement on 2002. 
  2002
  Η εισαγωγή της νέας ανάπτυξης Η φόρμουλα παγωτού σπάει τον παραδοσιακό τύπο και επιτυγχάνει λαμπρό επίτευγμα το 2002. 
 • Runchen was established on 2001.
  2001
  Το Runchen ιδρύθηκε το 2001.